20110602_ordos_kangbashi_real_estate_bubble_urban_empty_china16